28.08.2019

Liceul "Columna" - centru autorizat de pregătire pentru examenele internaționale Cambridge

In 2019, Private Institution Lyceum "Columna" has become an authorized Preparation Center for Cambridge international exams. Now high school students and all those interested can take specialized courses in order to find out the specificity, structure and marking strategies of these increasingly in-demand exams in our academic area.

Have you ever taken a language test? Have you ever wondered what makes a good test or how you can measure someone's language level? University of Cambridge has answers to them. Cambridge qualifications help millions of people learn English and prove their skills to the world. It's more than just exams and marks. It's about having the confidence to communicate and the access to enriching experiences and opportunities.

Cambridge exams are in-depth exams that make learning English enjoyable, effective and rewarding being backed by over 100 years of experience and expertise.

Cambridge qualifications are based on research into effective teaching and learning. They motivate people of all ages and abilities to learn English and develop practical skills for the real world. Each exam focuses on a level of the Common European Framework of Reference (CEFR), helping everyone to improve their speaking, writing, reading and listening skills step by step.

Whatever your goals or ambitions, Cambridge English Qualifications are a mark of excellence, accepted and trusted by an impressive number of organisations worldwide, opening doors to exciting higher education and employment opportunities.

Whether you aspire to continue your studies abroad, start your own or join a business, develop your career, Cambridge qualifications can give you the confidence to achieve your goals.

The exams are based on real-life situations, developing the skills to communicate effectively. It is the only international exam where the Speaking test is taken face to face with expert examiners.

It's interesting to know that more than 5.5 million people take Cambridge exams every year. There are more than 2,800 exam centres in 130 countries. Over 50,000 preparation centres around the world prepare learners to take Cambridge exams.

In order to help with exam preparation, Cambridge ASSESSMENT English, in collaboration with Cambridge University Press, have produced free materials such as sample papers, exam guides and developed a range of official courses, support materials and practice tests which will be available to you once you decide to take the preparation courses at this center.

Details on preparation courses, pre-testing and examination sessions will be soon published on the website and our official Facebook page.

În anul 2019 Instituția Privată Liceul "Columna" a devenit centru autorizat de pregătire pentru examenele internaționale Cambridge. Acum elevii liceului și toți doritorii pot urma cursuri specializate pentru cunoașterea specificului, structurii și modalităților de notare în aceste examene care devin tot mai mult solicitate în spațiul nostru academic.

În prezent, examenele Cambridge sunt cele mai populare și au cea mai largă recunoaștere pe plan mondial. Cu o tradiţie de peste 100 de ani (începând cu anul 1913), examenele Cambridge English sunt susţinute anual de peste 2 milioane de candidaţi în peste 130 de ţări. În Republica Moldova aceste examene se organizează din anul 2013.

Examenele sunt complexe, adică testeaza toate competențele lingvistice: citire, scriere, audiere, comunicare. Ele se organizează pe mai multe nivele de dificultate, de la cel mai mic nivel A1 (vârsta minimă fiind de 7 ani) până la C2.

În același timp, testele sunt atractive pentru fiecare grup de vârstă vizat. De exemplu, se folosesc sarcini de lucru cu suport vizual pentru cei mici, texte interesante din punct de vedere al conţinutului pentru cei cu nivel avansat.

Formatul examenului Cambridge este rezultatul unui efort continuu și constant de perfecționare.

Examenul poate fi susținut atât la calculator, cât și pe hârtie, indiferent de vârstă și nivel.

Examenele Cambridge Assessment English sunt recunoscute pe plan internațional, de un număr impunător de peste 20 000 de universități, colegii și angajatori din sectorul public și privat din toate țările vorbitoare de limbă engleză.

Certificatul internațional Cambridge demonstrează nivelul de limbă engleză conform standardelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și este valabil pe tot parcursul vieții.

Certificatul Cambridge este recunoscut și acceptat ca echivalent al testului de admitere sau al altor examene similare. Obținerea acestui certificat poate fi utilă și pentru toți cei care doresc să folosească limba engleză în mod curent.

Cambridge Assessment English oferă o gamă largă de examene, de la cele generale (Main Suite), la cele de specialitate TKT (Teaching Knowledge Test), BEC (Business English Certificates), BULATS (Business Language Testing Service), ILEC (International Legal English Certificate), ICFE (International Certificate in Financial English), examene pentru copii YLE.

Recunoașterea mondială a certificării Cambridge este deosebit de utilă pentru cei care intenționează să lucreze într-o organizație multinațională sau să participe în programe de mobilitate academică, didactică, socioprofesională, internațională sau să dezvolte parteneriate individuale, sociale și interinstituționale la nivel internațional.

Detalii despre cursurile de pregătire, pretestări și sesiunea de examene vor fi publicate pe site în perioada imediat următoare.
Calendarul zilei de astăziOrarul lecțiilor


Orarul consultațiilor


Activități extrașcolare

LICEUL "COLUMNA" -

CENTRU AUTORIZAT DE PREGĂTIRE PENTRU

EXAMENELE INTERNAȚIONALE CAMBRIDGE


Biblioteca online


Pentru elevi:

Literatura română


Pentru cadrele didactice:

Curriculum național

Literatura de specialitate

AdmitereCondiții de înmatriculare

Etapele înmatriculării

Actele necesare înmatriculării

Întrebări frecvente

Toate drepturile sunt rezervate © Institutia Privata Liceul "Columna", 2019