Rezultatele sondajului privind eficiența Programului instructiv-educativ adoptat de instiutie

29.10.2020

Stimați părinți,

Vă mulțumim pentru promptitudinea și obiectivitatea cu care ați răspuns la ultimul chestionar privind eficiența/succcesul, după două luni de școală, a Programului instructiv-educativ adoptat de instiutie în condițiile Regimului sanitar-epidemiologic Covid - 19.

Vă asigurăm că sugestiile/dolenațele dumneavoastră ne-au fost de real folos în elaborarea ultimei variante a Regimului de lucru al instituției, care intră în vigoare din data de 02.11.20 (după vacanța de toamnă) și prevede, în special, următoarele momente:

- organizarea programului școlar până la ora 16.15;

- fixarea pauzelor concomitente cu un număr minim posibil de elevi;

- adaptarea dotării sălilor de clasă la numărul optim de elevi;

- fluidizarea fluxului de elevi la intrarea/ieșirea din instituție, la cantină, pe terenurile adiacente, în grupurile sanitare;

- igienizarea /aerisirea spațiilor conform condițiilor perioadei reci a anului, etc.

La fel, aprecierile pozitive acordate programului extracurs desfășurat în prima perioadă a semestrului I ( atelierul de poezie, concursul de desene, expoziții de lucrări ale elevilor în aer liber, etc.) ne încurajează la noi activități/proiecte de acest gen.

Vom mai menționa doar că, până în prezent, aplicarea corectă și coerentă în liceu a unor reguli stricte ale regimului sanitar-epidemiologic a rezultat cu absența unui focar de infecție în instuție, iar cazurile sporadice de autoizolare la domiciliu a unor elevi au fost provocate de contactul acestora cu persoane din afara liceului (părinți, rude, prieteni), deci sursa de posibilă contaminare nu a fost din colectivul de elevi/din rândurile personalului didactic și auxiliar.

Prezentăm, în cele ce urmează, rezultatele ultimului sondaj, cu asigurările noastre de sinceră gratitudine și deschidere continuă spre colaborare.


1. În scopul optimizării regimului de activitate a elevilor, majoritatea orelor desfășurate online au fost trecute la instruire cu prezența fizică. În ce măsură modificările efectuate corespund așteptărilor Dvs?


2. În opinia Dvs, măsurile de protecție și control în condițiile epidemiologice aplicate de IP Liceul ”Columna”...


3. Considerați oportună continuarea activității instituției în același regim/în aceleași condiții din luna octombrie sau optați pentru trecerea tuturor copiilor în schimbul întâi cu păstrarea regimului de sunete care permite fluidizarea fluxului de elevi în pauze și respectarea distanței fizice?


4. În primele două luni în liceu au fost organizate mai multe activități extrașcolare (atelierul de poezie, concursul de fotografii Școala văzută prin obiectiv, concursul de desen O lume post-pandemică, concursul Toamna de Aur, Halloween). Care este viziunea Dvs vis-a-vis de activitățile desfășurate?