Mesaj către părinții elevilor Liceului

30.09.2020

Stimați părinți,

Fiind în a patra sătămână de derulare a procesului educațional conform proiectului individual al Liceului, aprobat de MECC în contextul Pandemiei Covid 19, suntem în drept să afrimăm cu certitudine că am ales calea corectă: orarul elaborat astfel ca în instituție ( respectiv, în sălile de clasă, la cantină, pe holuri , în blocurile sanitare etc.) să fie un număr cât mai mic de elevi; spațiile amenajate corespunzător; asistența medicală de calitate asigură prezența elevilor la ore în condiții optime, în deplină securitate sanitar-epidemilologică. Menționăm că, în această perioada, nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire locală (în/din instituție), iar la cazurile rare de îmbolnăvire în familie am reacționat imediat, conform protocolului, trecând clasa/elevul la instruirea on-line. Și aici, nu vom ezita a ne exprima recunoștința pentru responsabilitatea și promptitudinea cu care ați acționat , ca niște aliați de nădejde, consolidați în numele aceluiași scop – asigurarea sănătății copiilor .

Sondajul realizat în baza chestionarelor completate de părinți a demonstrat că avem susținerea deosebit de prețioasă a dvs., că apreciați efortul depus de administrație, de corpul didactic, de întreg personalul auxiliar. La fel, din chestionar,dar și ca urmare a dialogului permanent diriginți-părinți, am putut identifica anumite doleanțe, de care vom ține cont în perioada următoare, și anume:

(a) micșorarea treptată a programului on-line: trecerea anumitor discipline/ore la instruirea cu prezența fizică;

(b) optimizarea continuă a programului cu prezența fizică: ajustarea acestuia la condițiile perioadei toamnă-iarnă, prin micșorarea duratei pauzelor și reglementarea strictă a fluxului de elevi în/din instituție în conformitate cu noua schemă orară.

Noul orar al sunetelor va intra în vigoare din data de 01 octombrie și va fi comunicat părinților de către diriginți.

Încheind cele spuse, vă mulțumim mult pentru implicare, colaborare și rămânem în continuare deschiși pentru dialog, în numele obiectivelor comune – instruirea de calitate și securitatea vieții copiilor.